Voor opnames en/of info: 03 280 32 55 | mi.cardiologie@zna.be

 

Coronaire CT angiografie

Wat is een coronaire CT-angiografie?

De coronaire CT-angiografie is een vrij recente techniek om het hart te onderzoeken en vernauwingen van de kransslagaders op te sporen.

Via een infuus met contraststof en een speciale scanner worden beelden gemaakt van de kransslagaders en van de andere hartstructuren zoals hartspier en hartkleppen.

De beelden die verkregen worden zullen niet bij iedereen even goed en bruikbaar zijn (minder goede beoordeelbaarheid bij oudere mensen met veel kalkafzetting in de regio van de kransslagaders, …).

Uw behandelde cardioloog zal dan ook moeten oordelen of u in aanmerking kan komen voor deze onderzoekstechniek.

Hoe verloopt het onderzoek?

  • Het onderzoek gebeurt op de dienst CT-scan.
  • U dient nuchter te zijn.
  • U mag uw gewone medicatie innemen, tenzij anders vermeld door uw cardioloog.
  • Om een optimale beeldkwaliteit te bekomen, moet uw hartslag tussen de 50 en 60 slagen per minuut bedragen. Soms zal op het moment van het onderzoek een middel (bètablokker) toegediend worden dat de hartslag doet vertragen.
  • Bloeddruk en ECG worden gevolgd.
    Er wordt een infuus in de arm geplaatst om contraststof te kunnen toedienen. Daarna volgt een klassiek CT-onderzoek met op geregelde tijdstippen een ademstop van enkele seconden.
  • Na het onderzoek kan u een wagen besturen.
  • De resultaten worden bezorgd aan de cardioloog die het onderzoek heeft aangevraagd.
  • Uiterst zeldzaam kan een allergische reactie optreden na toediening van de contraststof, die met medicatie kan behandeld worden. Patiënten met chronische nierinsufficiëntie krijgen eerst een voorbereiding om de nieren te beschermen.