Voor opnames en/of info: 03 280 32 55 | mi.cardiologie@zna.be

 

Het Hartcentrum ZNA neemt deel aan wetenschappelijke studies.  Onze cardiologen zijn op de hoogte van de laatste nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Via deze studies kunnen ze veelbelovende behandelingen en technieken aanbieden die de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren.

Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor deelname aan een klinische studie.  In dit geval zal uw cardioloog en het studieteam van het hartcentrum ZNA u meer informatie geven en de studie met u bespreken. 

Vrijwillige deelname

U bent vrij om al dan niet deel te nemen. U tekent het ‘informed consent’, een document waarin u verklaart op de hoogte te zijn van alle nodige informatie over de studie en de mogelijke neveneffecten.

Wetgeving

De klinische studies beantwoorden aan de internationale normen van Good Clinical Practice (GCP).  GCP is een internationale kwaliteitsstandaard voor het opzetten, uitvoeren, registreren en rapporteren van klinisch onderzoek bij de mens.

Een erkend ethisch comité oordeelt of het onderzoek ethisch verantwoord is en of de rechten, de veiligheid en het welzijn van de patiënt beschermd zijn.

Om deel te nemen aan een studie moet u aan bepaalde criteria voldoen zoals leeftijd, ziektebeeld, …  Dit zijn de inclusiecriteria.  Als u niet beantwoordt aan deze criteria kan u niet deelnemen aan de studie.

Voordelen

  • Nauwkeurige opvolging om elk effect van de geteste behandeling op te sporen
  • Toegang tot nieuwe behandeling of nieuw geneesmiddel dat nog niet op de markt is
  • Strikt vertrouwelijk en bescherming van uw privacy
  • Bijdrage tot wetenschappelijke vooruitgang in de behandeling van uw ziekte

 

 

Contact

Neemt u reeds deel aan een klinische studie, of heeft u vragen? Neem dan contact op met onze studiemedewerkers:

  • Middelheim: Christine Jacobs (03 280 32 21) - Inge Joris  (03 280 32 05) - Tanja Van den Stock (03 280 32 18) - Petra Van Extergem  (03 280 32 19) - mail: studies.cardio(at)zna.be
  • Jan Palfijn: Eva Deridder - Louiza Arras (03 640 22 30) - mail: jp.studie_cardiologie(at)zna.be
  • Stuivenberg – Erasmus: Dirk Denie (03 217 78 74)

Momenteel rekruteren we voor verscheidene studies actief patiënten met​