Voor opnames en/of info: 03 280 32 55 | mi.cardiologie@zna.be

 

Sluiting linker hartoor

Wat is het linker hartoor?

Het linker hartoor is  een kleine uitstulping van de linker voorkamer.

Wanneer voorkamerfibrillatie (een onregelmatige hartritmestoornis) optreedt, kunnen zich  bloedstolsels vormen in het hart. Deze bloedstolsels kunnen losschieten en de bloedvaten van de hersenen verstoppen met een beroerte als gevolg. Meestal ontstaan deze stolsels in het linker hartoor.

Een recent ontwikkelde techniek is het  sluiten van het linker hartoortje via de lies (percutaan).

Ter preventie van een beroerte bij patiënten met voorkamerfibrillatie wordt bloed verdunnende medicatie voorgeschreven. Patiënten met een hoog risico op een beroerte, maar met een tegenindicatie voor het nemen van bloed verdunnende medicatie, komen in aanmerking voor het sluiten van het linker hartoor.

Hoe verloopt de behandeling?

 • U meldt zich aan voor opname de dag voor de ingreep in de loop van de namiddag.
 • De dag van de procedure blijft u nuchter.
 • De ingreep wordt onder algehele narcose uitgevoerd. Via de lies wordt er een holle katheter (buisje) in de rechter voorkamer gebracht. Na een punctie door het tussenschot wordt de katheter via een voerdraad in de linker voorkamer gebracht. Het plugje wordt vervolgens precies geplaatst in de opening van het linker  hartoor, waar het zich uitvouwt en de inmonding afsluit.
 • Na de behandeling wordt u wakker op de recovery afdeling van de dienst 'Iintensieve Zorgen'. Ter hoogte van de lies zit er een drukverband. De eerste 6 uur dient u de lies voldoende te laten rusten.
 • Na de ingreep wordt gestart met medicatie om te voorkomen dat er zich stolsels vormen op het plugje (1 maand Clopidogrel 75 mg/dag + levenslang aspirine 80 mg/dag).
 • Na een echografische controle de dag na de ingreep mag u naar huis.
 • Eén maand na de ingreep komt u op controle.
 • De eerste 6 maanden na een PFO- sluiting moet men voorkomen dat endocarditis kan ontstaan. Daarom moet u een antibioticum innemen (één uur voor tandheelkundige ingrepen).
 • U wordt de dag voor de ingreep tijdens de namiddag opgenomen.
 • De dag van de procedure blijft u nuchter omwille van de volledige narcose.
 • Via een prik in de lies wordt het linker hartoor gesloten met behulp van een plugje.
 • Na de behandeling wordt u wakker op de recovery afdeling van de dienst intensieve zorgen. Ter hoogte van de lies zit er een drukverband. De eerste 6 uur dient u de lies voldoende te laten rusten.
 • Na de ingreep wordt gestart met medicatie om te voorkomen dat er zich stolsels vormen op het plugje (1 maanden clopidogrel 75 mg/dag + levenslang aspirine 80 mg/dag) 
 • Daags na de ingreep wordt een echocardiografie ter controle uitgevoerd waarna u naar huis mag.
 • Eén maand na de ingreep komt u op controle.
 • De eerste 6 maanden na een PFO sluiting moet men voorkomen dat endocarditis kan ontstaan. Daarom moet u een antibioticum innemen 1 uur voor tandheelkundige ingrepen)