Voor opnames en/of info: 03 280 32 55 | mi.cardiologie@zna.be

 

Hypertensie

1. Wat is hypertensie:

Hypertensie of hoge bloeddruk treedt op wanneer de druk in de grote bloedvaten te hoog is. Een te hoge bloeddruk geeft een verhoogd risico op hart- en bloedvatziekten.

De bloeddruk wordt uitgedrukt in twee cijfers en de gemeten waarden worden uitgedrukt in millimeter kwikdruk (mmHg):

  • de bovendruk of systolische bloeddruk. Deze druk wordt gemeten als de hartspier samentrekt om het bloed uit het hart weg te stuwen.
  • de onderdruk of diastolische bloeddruk. Deze druk wordt gemeten als de hartspier ontspant om zich opnieuw met bloed te vullen.

Wanneer de systolische bloeddruk voortdurend >140 mmHg is en/ of de diastolische bloeddruk > 90 mmHg is, dan is er sprake van hypertensie.

De diagnose 'hypertensie' moet gebaseerd zijn op meerdere metingen van de bloeddruk. (Bij twijfel kan een 24-uur bloeddrukmeting uitgevoerd worden)

2. Klachten:

Doorgaans geeft een verhoogde bloeddruk geen lichamelijke klachten. Alleen bij langdurige en extreem hoge bloeddruk kunnen hoofdpijn, oorsuizingen, gezichtsproblemen, vermoeidheid of neusbloedingen optreden. Langdurige hypertensie kan aanleiding geven tot hart- en bloedvatziekten (hartaanval, beroerte, nier- en oogbeschadiging)

3. Oorzaken :

Bij 95 procent van de patiënten vindt men geen directe oorzaak, men spreekt dan van essentiële of primaire hypertensie. Wel zijn diverse risicofactoren gekend die een verhoogde bloeddruk in de hand kunnen werken zoals roken, ouderdom, alcohol, overgewicht, overmatig zoutinname, weinig lichaamsbeweging, erfelijkheid en stress.

Bij secundaire hypertensie is de oorzaak van de hoge bloeddruk bekend. Mogelijk oorzaken zijn dan:

  • Nierziekte
  • Vernauwing van de nierslagader of de aorta
  • Zeldzame hormonale aandoeningen
  • Slaapapneu
  • Bijwerking van medicatie (cortisone, hormonen, neusdruppels)

4. Behandeling:

Een gezonde levensstijl (rookstop, matige alcohol, zoutbeperking, voldoende lichaamsbeweging, gewichtsreductie)

Bloeddruk verlagende medicatie