Voor opnames en/of info: 03 280 32 55 | mi.cardiologie@zna.be

 

Hartfalen

1. Wat is hartfalen:

Hartfalen treedt op wanneer het hart niet voldoende bloed door het lichaam kan pompen. Als gevolg daarvan kan zich vocht opstapelen in de benen, longen en andere weefsels van het lichaam.

2. Klachten:

 • Kortademigheid (meestal ’s nachts of bij inspanningen)
 • Gezwollen voeten en enkels
 • Vermoeidheid
 • Gewichtstoename
 • Opgezwollen gevoel in de buik
 • Kriebelhoest
 • Hartkloppingen

3. Oorzaken:

 • Hartspierziekte (cardiomyopathie)
 • Coronaire hartziekte (hartinfarct)
 • Klepaandoeningen
 • Hartritmestoornissen
 • Aangeboren hartafwijkingen
 • Hypertensie
 • Langdurig alcohol misbruik

4. Behandeling:

Hartfalen is het gevolg van een andere onderliggende hartaandoening. Indien mogelijk moet men deze onderliggende oorzaak eerst behandelen. (bijvoorbeeld: ballondilatatie met stent van de kransslagader (PCI), bypassoperatie, hartklepoperatie)

 • Medicatie (beta-blokker, ACE-remmer, vocht afdrijvende middelen)
 • Cardiale revalidatie
 • Cardiale resynchronisatie therapie (CRT)
 • Indien het hart zijn functie niet meer voldoende kan vervullen, zal men soms tot harttransplantatie overgaan.