Voor opnames en/of info: 03 280 32 55 | mi.cardiologie@zna.be

 

Endocarditis

1. Wat is endocarditis:

Endocarditis is een ontsteking van de binnenbekleding van het hart en de hartkleppen. Bacteriën kunnen de bloedbaan binnendringen. Deze organismen kunnen zich bij passage van het hart aan de hartkleppen hechten en het endocardium ( de binnenbekleding) infecteren. Afwijkende of beschadigde hartkleppen zijn vatbaarder voor infectie dan normale kleppen.

Als gevolg van de endocarditis kan de goede werking van de kleppen in het gedrang komen. Propjes bacteriën kunnen loskomen en in de bloedbaan terecht komen. Zij kunnen elders een bloedvat verstoppen. Uiteindelijk kan endocarditis fataal zijn.

2. Klachten:

  • Koorts
  • Hartkloppingen
  • Vermoeidheid
  • Kortademigheid
  • Gewrichtsklachten
  • Nachtzweten
  • Vlekjes op de huid, in het oogwit of onder de vingernagel

3. Oorzaken:

Meestal is de endocarditis het gevolg van een bacteriële infectie. Soms is de oorzaak een schimmel, maar ook auto-immuunziekten kunnen dit veroorzaken.

4. Behandeling:

De behandeling is zeer intensief. Er is een langdurig antibioticatherapie van 4 tot 6 weken noodzakelijk via een infuus. Dit vereist een ziekenhuisopname. Een operatie aan de hartklep kan noodzakelijk zijn